ქვეყანარუსეთი
რეგიონიკიროვი
ჯიშილარიქსი (ლისტვინიცა)
დამუშავებათერმო
ტენიანობა0%
შეფუთვა   1
რაოდენობა შეფუთვაში —
გამოიყენება შიდა და გარე მოხმარებისთვის
დანიშნულება სხვადასხვა

აღწერა

თერმო ლამფა (შწილი) ლარიქსი 16X96X2000 A — 11,15 ლარი (1 ცალი)   
თერმო ლამფა (შწილი) ლარიქსი 16X96X4000 A — 22.30 ლარი (1 ცალი)  

 

თერმოდამუშავების ტექნოლოგია გულისხმობს ვაკუუმმეტრული წნევისა და მაღალი ტემპერატურის ურთიერთქმედებით გამოშრობას.
მიღებული პროდუქცია გამოირჩევა:

 ხანგრძლივი ექსპლუატაციით;
 მდგრადობით ატმოსფერული ნალექების მიმართ;
 100% სრული შრობით;
 არ ეკარება მწერები და მავნებლები;