მიმდინარეობს მარაგების განახლება

მიმდინარეობს მარაგების განახლება
ხის მასალა ეკოვუდი

მიმდინარეობს ხის მასალების მარაგების განახლება, მივიღეთ:

– ლარიქსის პლანკენი;
– ლარიქსის სატერასე მასალა;