ხის კორძები და ბზარები

You are currently viewing ხის კორძები და ბზარები

ხის ტექსტურა სხვადასხვა ხარისხისაა, მას ხშირად აქვს კორძები და ბზარები, რაც ბუნებრივია და მისი გამოყენება ვარგისიანია კონკრეტულ შემთხვევებში. ამ სტატიაში შევეცდებით მოგიყვეთ, კონკრეტულ ხის ხარისხზე როგორ არის დასაშვები კორძები და ბზარები, როდესაც მასალას არ გააჩნია კორძები და ბზარები, ასეთი ხე ექსტრა ხარისხისაა და შეგვიძლია ჩვეულებრივად გამოვიყენოთ, სურვილის შესაბამისად.

თუკი, ხე პრიმა ხარისხისაა, მასზე მაქსიმუმ 5მმ დიამეტრის კორძი, ნაკეთობის სიგრძეზე, იშვიათად, მაგრამ დასაშვებია, ხოლო, რაც შეეხება ბზარებს, მცირედი ბზარი დასაშვებია, მაგრამ არა საფასადე მხარეს.

A ხარისხის ხეზე ამოვარდნილი კორძები დაუშვებელია! ჯანმრთელი და მკვეთრად გამოხატული კი, დასაშვებია 3სმ-მდე. ბზარზეც იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, 3სმ-მდე სიგრძის არაგამჭოლი ბზარი დასაშვებია, ხოლო მთელს სიგრძეზე კი, დაუშვებელი.

B ხარისხის ხეზე 1 სმ-მდე ამოვარდნილი კორძი, ხოლო ჯანმრთელი და მკვეთრად გამოხატული, ყველანაირი კორძი დასაშვებია. ასევე, დასაშვებია მთელს სიგრძეზე, შედარებით მოზრდილი, არაგამჭოლი ბზარებიც.

დაბოლოს, C – ხის ყველაზე დაბალი ხარისხია, ამიტომაც, დასაშვებია ყველანაირი კორძი და ბზარი.