როგორ გამოვიყენოთ ლარიქსის (ლისტვინიცას) მასალა?

You are currently viewing როგორ გამოვიყენოთ ლარიქსის (ლისტვინიცას) მასალა?

ლარიქსისგან (ლისტვინიცა) დამზადებული პროდუქციის გამოყენებისას უნდა გაითვალისწინოთ შემდეგი რჩევები:

  1. ლარიქსისგან (ლისტვინიცა) დამზადებული კედლის პანელები, იატაკის ფიცრები, კიბის საფეხურები და ყველა  დანარჩენი მასალა, რომელიც გამოიყენება შენობაში (დახურულ სივრცეში), საჭიროა შენობაშივე დალაგდეს მინიმუმ 7-10 დღის განმავლობაში მონტაჟის დაწყებამდე. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ მასალის ტენიანობა შენობაში არსებულ ტენიანობას გაუტოლდეს და შეეგუოს.
  2. მასალის მომზადება განსაკუთრებით სავალდებულოა ზამთრის პერიოდში, მკვეთრად განსხვავებული ტენიანობის გამო.
  3. გასათვალისწინებელია, რომ მასალის დამონტაჟების მომენტისთვის ფანჯრები უნდა იყოს ჩასმული და გათბობის სისტემა უნდა მუშაობდეს ჩვეულებრივ რეჟიმში, რათა შენობაში იყოს ზუსტად ის ტენიანობა და ტემპერატურული რეჟიმი, რომელიც იქნება მუდმივად.
  4. ლარიქსის (ლისტვინიცას) მასალის 100%-ით გამომშრალ შენობაში გამოყენება დაუშვებელია!
  5. მიზანშეწონილია მასალის გამოყენება და მონტაჟი 50-80% ტენიანობის პირობებში.
  6. დასაშვებია ლარიქსის პროდუქციის გამოყენება აბაზანებში, საუნებსა და სხვა ექსტრემალურ პირობებში.