კომპანია “Bayris” -ის წარმოების ხაზი

You are currently viewing კომპანია “Bayris” -ის წარმოების ხაზი

კომპანია “BAYRIS” – მა 2018 წელს სრულად მოახდინა გადაიარაღება თანამედრო ავტომატიზირებული საწარმოო ხაზის, რაც კომპანიას აძლევს ბევრად ეფექტური და ტექნოლოგიური პროცესები მარალ ნიშნულზე აწიოს. ყველა პროდუქტი მზადდება ევროპული ნედლეულისგან კომპანია 700 ტონა მზა პროდუქტს აწარმოებს. “BAYRIS” – ის საქართველოში ოფიციალურად წარმოადგენს კომპანია “ეკოვუდი”.