“ეკოვუდის” მასალებით შესრულებული პარტ ოტელი ტაბიძეზე

You are currently viewing “ეკოვუდის” მასალებით შესრულებული პარტ ოტელი ტაბიძეზე

შიდა სარემონტო სამუშაოებში გამოყენებულია მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა ხის მასალები და ხის დასამუშავებელი ლაქ-საღებავები


 

იატაკზე გამოყენებულია ლარიქსის (ლისტვინიცის) იატაკის ფიცარი , რომელიც გამოირჩევა ლამაზი ფაქტურით და მაღალი საექპლუატაციო პერიოდით.


 

იატაკის ფიცარი დამუშავებულია ალტაქსის პარკეტის ლაქით , იგი უზრუნველყობს ცვეთამედეგობას და გამორჩეულ ვიზუალს


 

შიდა სამუშაოებში გამოყენებულია ალტაქსის ხის დასამუშავებელი ლაქ-სარებავები, რომელიც დამზადებულია წყლის ფუძეზე და არის ეკოლოგიურად სუფთა


 

გამოყენებულია ლარიქსის (ლისტვინიცის) კიბის საფეხურები , გამოირჩევა მაღალი სიმკვრივით და ლამაზი სტრუქტურით


 

ნაძვი-ფიჭვის შედგენილი მასალა ფართოდ წარმოდგენილია მაგიდის ზედაპირებში , მისი თბილი მოყვითალო ფერი და ნახატი “სტრუქტურა” მას აძლევს დეკორატიულ შეხედულებას. ზედაპირი დამუშავებულია ალტაქსის წყლის ფუძის მქონე ლაქით რომელსაც აქვს მინიჭებული ევროკავშირის “ეკო სერთიფიკაცი”.


 

კიბის საფეხურის საჩვენებელ მხარეზე (შუბლებად) გამოყენებულია ასევე ლარიქსის “ლისტვინიცის” მასალა.