ექსპლუატაციის ვადა და პირობები ხის ჯიშების მიხედვით:

You are currently viewing ექსპლუატაციის ვადა და პირობები ხის ჯიშების მიხედვით:

ექსპლუატაციის ვადა და პირობები ხის ჯიშების მიხედვით:

ჯიშილარიქსი ნაძვი/ფიჭვიცაცხვი 
ტენიანობის მომატება++
მაქსიმალური ტემპერატურა+50მდე+120-მდე
მინიმალური ტემპერატურა-50-მდე-20-მდე
ექსპლუატაციის ვადა50-მდე და მეტი წელი20-25 წელი10-15 წელი